Interferon. Biologie en perspectieven voor klinische toepassing

Abstract

I N L E I D I N G Uit de golf van publiciteit die interferon de laatste tijd heeft genoten als wondermiddel tegen kanker, zou men niet vermoeden dat interferon een vondst van virologen is. Her werd door de Zwitser JEAN LINDENMANN en de Brit ALICI< ISAACS in 1957 ontdekt bij een onderzoek naar virale interferentie. Virale interferentie is het verschijnsel dat een organisme dat met een virus is ge~nfecteerd, niet tegelijk door een ander virus kan worden besmet. De oorzaak bleek een stof te zijn die door met virus besmette cellen wordt geproduceerd en andere cellen tegen de gevolgen van een virusinfectie beschermt. ISAACS en LINDENMANN noemden deze stof interferon. Interferon bleek een zeer brede werking te hebben want in met interferon behandelde cellen werd de replicatie van de meeste soorten virussen geremd. Nadelige gevolgen had interferon niet en het leek daarom een ideaal antiviraal middel voor toepassing bij de mens. Het meeste onderzoek dat sinds 1957 aan interferon is besteed, is dan ook verricht met het doel om het bij de mens als antiviraal middel toepasbaar te maken.

Topics

0 Figures and Tables

    Download Full PDF Version (Non-Commercial Use)